ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสมพงศ์ กิติเกรียงไกร คุณศราวุฒิ ฉิมวิเศษ

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยามอบทุนเสมอภาค(กสศ.)

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยามอบทุนเสมอภาค(กสศ.)     … Continue reading โรงเรียนโนนสะอาดพิทยามอบทุนเสมอภาค(กสศ.)

คณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ

คณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ       ด… Continue reading คณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ

เข้าร่วมงานฌาปนกิจศพคุณพ่อสำลี นนทะศรี

เข้าร่วมงานฌาปนกิจศพคุณพ่อสำลี นนทะศรี       ดร.สุรพงษ์… Continue reading เข้าร่วมงานฌาปนกิจศพคุณพ่อสำลี นนทะศรี