สัญลักษณ์ของโรงเรียน

cropped-logo.png
ตราสัญญาลักษณ์โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา

อักษรย่อของโรงเรียน

น.อ.พ.

สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน